DOMŮ NEMOVITOSTI GDPR KONTAKT

SERVIS
Partner, a.s.


KONTAKT >>

Nemovitosti

Čp. 100

Tento objekt jako jesle pro 70 dětí postavilo v roce 1963 pro Město Humpolec Učňovské středisko Okresního stavebního podniku v Humpolci. Finančně na výstavbu přispěli i odboráři těchto tehdejších národních podniků: Sukno, CML, Dřevo a Agrostroj. Jesle byly otevřeny v dubnu 1964 a fungovaly zde několik let, poté byly změněny na mateřskou školu.

V r. 2002 zadalo Město Humpolec projekt na opravu této v té době již značně zdevastované budovy. Pro neúnosnou cenu oprav rozhodlo zastupitelstvo města o ukončení provozu mateřské školy k červnu 2005 a následně o prodeji budovy.

V červenci 2006 tento objekt kupuje ve veřejné soutěži společnost SERVIS Partner, a.s., v lednu 2007 zahajují stavební společnosti NASTAV s.r.o. a STATUS a.s. podle projektu Ing. Arch. Petra Bernarda kompletní rekonstrukci domu a nástavbu nového podlaží. Výsledkem je přestavba budovy na bytový dům o 13ti nových bytech. Tyto byty byly zkolaudovány a předány do užívání v červenci 2008, tj. přesně dva roky od zakoupení objektu. V průběhu léta 2009 byly realizovány úpravy zahrady a vnitřních komunikací.

Koupě tohoto objektu a celý projekt kompletní přestavby mohl být uskutečněn jen díky výborné spolupráci s pobočkou banky Sparkasse von 1842 v Pelhřimově.

SERVIS Partner, a.s. LP 2009

Čp. 1311

Tuto budovu postavil v roce 1983 Okresní stavební podnik Humpolec pro tehdejší národní podnik Sukno Humpolec jako internát. Později byl objekt využit také jako tzv. svobodárna a to až do jeho prodeje v r. 2002. V tomto roce objekt v dražbě koupila společnost ELZET Pardubice, ta zde provozovala ubytovnu pro převážně zahraniční dělníky, kteří již v té době zanedbanou budovu dokonale vybydleli. V lednu 2004 budovu kupuje společnost ADORES property, která okamžitě ukončuje provoz ubytovny a připravuje projekt přestavby na bytový dům. Dne 12.3.2004 byly zahájeny práce na kompletní opravě domu, z kterého zbyla pouze hrubá stavba. Výsledkem této rekonstrukce bylo celkem 14 úplně nových bytů.

Celou akci v rekordní době 6ti měsíců dle projektu stavitele Josefa Mrťky provedly společnosti Zednictví Myška, STATUS Humpolec a PROFIL Humpolec. Dne 15.9.2004 bylo předáno do užívání 8 bytů 2+1 a 6 bytů 1+1, v říjnu 2006 bylo zkolaudováno 5 nových garáží. V létě 2007 byly dokončeny veškeré úpravy zahrady a celý areál začal plně sloužit svému novému účelu.

Následně v červenci 2007 byl celý objekt převeden na nově založenou společnost SERVIS Partner, a.s., jejíž hlavní činností je správa a pronájem nemovitostí.

Celý projekt koupě této nemovitosti a financování její kompletní přestavby mohl být uskutečněn jen díky výborné spolupráci s Českou spořitelnou v Humpolci.

SERVIS Partner, a.s. LP 2006